Saturday, November 20, 2010

Sejarah Mazhab Jabariah

Jabariah daripada perkataan jabar (terpaksa). Maksudnya ialah terpaksa melakukan perbuatan yang terhasil daripada perbuatannya. Sedangkan perbuatan itu datang daripada Allah. Hamba itu tidak berkuasa, tidak berkehendak dan tidak ada ikhtiar baginya. Yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah.

Jabariah ialah nama golongan yang berfahaman begitu. Mereka melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seseorang hamba dan menafikan ikhtiar. Mereka berkata manusia itu sama seperti jamadat (benda yang kaku) seperti batu, kayu dan seumpamanya. Pada zahirnya sahaja kelihatan berbeza, tetapi pada hakikatnya sama sahaja.

Kesimpulannya, perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah seperti juga jasad mereka. Sekiranya setengah daripada sifal manusia itu dicipta oleh Allah dan sebahagian daripadanya diciptakan oleh manusia sendiri, maka berlakulah syirik dalam perkara af’al (perbuatan). Perkara ini bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya.

Benih fahaman ini berasal daripada pegangan orang Yahudi. Kemudian, mereka mengajarkannya kepada orang-orang Islam. Orang yang pertama menyebarkan ajaran ini kepada orang orang Islam adalah Jaad bin Darham. Dia menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. Jaad berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan fahamannya yang bernama Jaham bin Safuan.

Seterusnya golongan Jabariah memasukkan beberapa penyelewengan yang lain ke dalam ajaran mereka.
Para sarjana Salaf dan Khalaf menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. Antara mereka adalah sahabat Nabi Muhammad iaitu Abdullah bin Abbas. Beliau menegaskan kepada pengikut Jabariah, “Adakah kamu menyeru orang supaya bertakwa kepada Allah, sedangkan kamu menyesatkan orang-orang yang bertakwa. Adakah kamu melarang orang daripada kerosakan, sedangkan kerana rosak kamu lahirnya beberapa kerosakan. Wahai keturunan munafik, penolong orang-orang yang zalim dan penguasa masjid masjid kepunyaan orang-orang fasik. Sebenarnya daripada kamu lahir pembohong kepada Allah dengan meletakkan dosa yang dilakukan hamba kepada Allah secara berterang-terangan.”

Hasan al-Basri berkata kepada golongan Jabariah yang berada di Basrah, “Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah, qadak dan qadarnya maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Sesiapa yang meletakkan dosanya kepada Allah dia juga menjadi kafir.

Apabila golongan Jabariah bertapak di Nahawinah dan berleluasa di sana, Imam Abu Mansur al-Maturidi yang lahir pada abad yang keempat Hijrah berjaya mematahkan hujah Jabariah. Mazhab ini akhirnya berpecah kepada tiga kumpulan, mereka adalah:

AL- JAHMIAH

Pengikut Jaham bin Safuan. Dia melahirkan kesesatannya di Tarmiz. Dia bukan sahaja menaburkan ajaran Jabariah yang meletakkan dosa kepada Allah tetapi juga menambah dengan beberapa kesesatan yang lain, antaranya adalah:

 • Menyatakan syurga dan neraka itu binasa kerana tiada sesuatu pun yang kekal abadi.
 • Gerak-geri ahli syurga dan neraka itu akan berhenti kerana tiada tiap-tiap yang bergerak itu akan berhenti.
 • Iman itu ialah makrifah. Kufur itu ialah jahil mengenai Allah dan hakikat-hakikat Islam. Sekiranya demikian, orang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad boleh dianggap beriman.
 • Kalam Allah itu baru bukannya qadim (sependapat dengan Muktazilah).
 • Tidak harus berserah segala sifat kepada Allah, harus berserah segala sifatnya kepada hamba.
 • Menafikan melihat Allah pada hari kiamat. Menafikan Allah itu berkeadaan yang hidup dan yang mengetahui. Sebaliknya. Allah itu berkuasa mengadakan.
 • AL- TABARIAH

  Pengikut al-Husin bin Muhammad al-Najam. Antara ajarannya adalah:

 • Bersama dengan golongan Muktazilah yang menafikan sifat ilmu, berkuasa, berkehendak, hidup, mendengar dan melihat.
 • Menafikan melihat Allah pada hari kiamat.
 • Kalam Allah itu apabila dibaca menjadi hak dan apabila ditulis menjadi jisim.
 • Iman itu ialah membenarkan. Siapa yang mengerjakan dosa besar akan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Dia dibalas kerana dosa itu dan wajib dikeluarkan daripada neraka.
 • AL- DIRARIAH

  Pengikut Dirar bin Amru, antara ajarannya ialah:

 • Yang diterima selepas wafatnya Nabi Muhammad adalah ijmak sahaja. Segala yang diambil daripada Nabi Muhammad secara ahad (tunggal) tidak diterima.
 • Adanya pancaindera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat.
 • Kuliyah Jumaat 04 Mei 2007
  Dari Masjid Rusila, Marang, Terengganu

  Sejarah Mazhab Qadariah

  Mereka adalah golongan yang menyatakan perbuatan itu daripada hamba bukannya daripada Allah. Fahaman ini muncul apabila mereka menyeleweng hadis Nabi Muhammad yang berpesan supaya jangan terlalu banyak membicarakan mengenai qada’ dan qadar sehingga dipengaruhi oleh syaitan. Apa yang dipesan oleh Nabi Muhammad itu benar. Selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, sebahagian kecil umat Islam membincangkan perkara itu lalu mereka dipengaruhi oleh anasir-anasir bukan Islam. Faktor lain yang mempengaruhi pemikiran umat Islam adalah hasil percampuran umat Islam dengan umat lain dan galakan menterjemahkan buku-buku asing tanpa batasan.

  Menurut para sarjana sejarah Islam, antara orang pertama yang menimbulkan fahaman Qadariah adalah:

  Ma’abad al- Juhani

  Al-Zahabi menyebut di dalam bukunya Mizan al-Iktidal, pada peringkat awal, Ma’abad adalah sarjana tabiin yang dipercayai. Namun, dia membawa ajaran yang terpesong kerana menjadi orang yang pertama menyeleweng mengenai qadar.

  Ghilan al-Dimasyqi

  Dia mengikut fahaman ini dan meneruskan penyebarannya selepas Ma’abad iaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Mendengar fahaman Ghilan, kalifah Umar memanggilnya supaya berdebat dengan Imam al-Auza’ i. Akhirnya dia menyerah kalah dan berkata kepada khalifah, “Wahai Amirul Mukminin, saya datang dalam keadaan sesat lalu kamu menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Saya datang dalam keadaan jahil lalu kamu mengajar saya, demi Allah saya tidak mahu bercakap lagi perkara itu.” Namun, selepas khalifah Umar meninggal dunia, dia kembali semula menyebarkan ajarannya. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik memanggilnya supaya berdebat dengan Imam al-Auza’i. Kali yang kedua dia menyerah kalah. Walau bagaimanapun, dia berdegil menyebarkan ajarannya. Dengan berani dia berkata, “Qadar baik dan jahat itu daripada hamba.” Akhirnya, khalifah Hisyam memerintah supaya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh.

  Fahaman ini tidak mati dengan matinya Ghilan. Ia masih terus disebarkan di tengah-tengah masyarakat Islam dan berkembang bebas.

  Ibnu Nabatat menyebut dalam bukunya Syarah al-Ubun, “Orang yang pertama bercakap dengan fahaman Qadariah adalah orang Nasrani yang memeluk agama Islam dari negeri Iraq. Kemudian dia murtad (keluar Islam) dan kembali pada agama Nasrani.

  Kuliyah Jumaat 11 Mei 2007
  Dari Masjid Rusila, Marang, Terengganu

  “YANG BAIK DATANG DARI ALLAH DAN YANG BURUK DATANG DARI YANG SELAINNYA” PERKATAAN INI ADALAH I’TIQOD QODARIYAH

  Perkataan diatas adalah I’tiqod yang melanggar sunnah karena rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam pernah ditanya oleh jibril ‘alaihi salam dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radiyallahu anhuma:

  فأخبرني عن الإيمان. قال: “أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره”

  Artinya:

  Kabarkanlah kepadaku tentang iman, rasulullah sholallahu ‘alaihi wa salam berkata :”supaya engkau beriman kepada Allah subhanuhu wa ta’ala, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, dan supaya engkau beriman kepada takdir baik dan buruk”. (imam muslim, abu dawud, tirmidzi, nasa’I, ibn majah, ahmad)

  Jadi kebaikan dan keburukan keduanya datang dari Allah azza wa jalla, barang siapa yang memisahkan keduanya (artinya yang satu datang dari Allah jalla wa ‘ala dan yang lain datang dari selainNya) maka dia telah memperpanjang madzhab qodariyah.

  Memang pada awalnya mereka yang bermadzhab qodariyah telah menafikan seluruh takdir Allah azza wa jalla, akan tetapi pada zaman setelahnya mereka menetapkan takdir tetapi memisahkan antara yang baik dan buruk, seperti perkataan al imam Nawawiy rahimahullah ta’ala :

  وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرة ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره

  Artinya:

  Al qodariyah pada zaman terakhir ini mereka telah menetapkan takdir akan tetapi mereka berkata kebaikan datang dari Allah azza wa jalla dan yang buruk datang dari yang selainNya.

  (syarh shahih muslim juz 1 hal.131)

  Karena itu rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam menyerupakan Qodariyah dengan Majusi, seperti sabdanya:

  القدرية مجوس هذه الأمة

  Artinya:

  Al Qdariyah adalah Majusinya umat ini.

  (abu dawud dan al hakim dalam kitab al mustadrok dan dia berkata : hadits shahih atas syarat bukhory dan muslim)

  Dan menanggapi hadits diatas berkata Al Khothoby rahimahullah ta’ala :

  بالأصلين قولهم فى المجوس مذهب مذهبهم لمضاهات مجوسا وسلم عليه الله صلى جعلهم انما

  ثنوية فصاروا الظلمة فعل من والشر النور فعل من الخير ان والظلمة النور

  Artinya:

  Bahwasanya rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam menjadikan mereka sebagai seorang majusi untuk menjelaskan madzhab mereka ya’ni madzhab majusi karena perkataan mereka (al qodariyah) tentang dua asal yaitu cahaya dan kegelapan, sesungguhnya kebaikan itu adalah perbuatan dari cahaya sedangkan keburukan itu adalah perbuatan dari kegelapan, maka Qodariyah telah memisahkan asal kebaikan dan keburukan.

  Berbeda sekali dengan orang-orang yang beriman yang mengatakan kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah jalla wa ‘ala yang telah ditetapkan di kitab induk sejak zaman ajaliy. Karena itu rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam memerintahkan agar kita beriman terhadap takdir baik dan buruk:

  قال: “أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره”

  Artinya:

  “supaya engkau beriman kepada Allah subhanuhu wa ta’ala, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, dan supaya engkau beriman kepada takdir baik dan buruk”.

  Dalam menyatakan aqidahnya al imam Thohawiy rahimahullah ta’ala mengatakan :

  وكل شيء يجري بتقديره

  Artinya:

  “Dan segala sesuatu mengalir karena takdirnya”.

  Pernyataan ini dijelaskan oleh fadhilatu syeikh Sholih bin Abdullah al Fauzan rahimahullah ta’ala :

  لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشر، والطاعة والمعصية، والكفر والإيمان، والمرض والصحة، والغنى والفقر، والعلم والجهل، كل شيء يجري بتقديره، وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده.

  Artinya:

  “Tidak diragukan lagi bahwasanya segala sesuatu ada karena takdir Allah azza wa jalla, tidaklah luput dari takdir Allah jalla wa ‘ala semua hal-hal yang baik dan yang buruk, keta’atan dan kemaksiatan, kekafiran dan keimanan, sakit dan sehat, kaya dan miskin, berilmu dan bodoh, semuanya mengalir karena takdir Allah jalla wa ‘ala, tidaklah seorang hamba menguasai apa yang tidak ditakdirkan dan yang tidak diinginkan Allah azza wa jalla”. (syarh aqidah Thohawiyah)

  Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian penceramah yang mengatakan diakhir ceramahnya “yang baik datang dari Allah dan yang jelek datang dari saya” atau “yang benar datang dari Allah dan yang salah datangnya dari saya”. Terlepas dari apa niatnya, ini adalah perkataan yang senada dengan orang yang beri’tiqod bahwa “seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri sedangkan Allah azza wa jalla tidak menciptakan perbuatan seorang hamba”, ini adalah I’tiqod dari madzhab Qodariyah.

  Karena dalam melakukan suatu perbuatan tentu sebelumnya seseorang telah berkehendak, dan dengan kehendak itulah terjadi suatu perbuatan. Akan tetapi kehendak manusia berada jauh dibawah kehendak Allah jalla wa ‘ala, jika Allah menghedakinya maka apa yang dikehendaki seorang hamba pasti terjadi dan jika Allah jalla wa ‘ala tidak menghendakinya maka tidak akan pernah terjadi apa yang di kehendaki seorang hamba. Karena Allah subhanu wa ta’ala berfirman dalam kitabNya yang mulia :

  وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً

  Artinya:

  “ Tidaklah kalian berkehendak (menempuh suatu jalan) kecuali apa yang Allah kehendaki, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana “. (al insan : 30)

  وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين

  Artinya:

  “Dan tidaklah kalian berkehendak (menempuh suatu jalan) kecuali Allah rab sekalian alam menghendakinya “.(at takwir : 29)

  Berkata syeikh Sholih bin Fauzan rahimahullah ta’ala tentang ayat ini :

  فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته، وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم، وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه، وفي هذا رد على القدرية والجبرية

  Artinya:

  “Allah jalla wa ‘ala telah menjadikan kehendak bagi diriNya sendiri karena kehendak adalah sifatNya, Allah jalla wa ‘ala juga telah menjadikan bagi hambanya kehendak karena kehendak juga sifat mereka, dan Allah jalla wa ‘ala mengikat kehendak para hambaNya dengan kehendakNya. Karena itu ayat ini adalah pengingkaran bagi Qodariyah dan Jabariyah (pen. Jabariyah adalah suatu madzhab yang berkeyakinan bahwa manusia tidak usah berkehendak karena kehendak hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala dan seorang hamba bergerak tanpa ikhtiyar dan keinginan karena Allah subhanuhu wa ta’ala telah mengaturnya sama seperti bergeraknya alat, ya’ni tanpa kehendak)”.

  (syarh aqidah Thohawiyah)

  Maka perkataan yang memisahkan asal dari kebaikan dan keburukan adalah perkataan bathil karena suatu kejadian baik ataupun buruk keduanya adalah takdir yang telah Allah jalla wa ‘ala tetapkan bagi manusia dan rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam memerintahkan supaya manusia mengimani takdir baik dan buruk

  قال: “أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره”

  Artinya:

  “supaya engkau beriman kepada Allah subhanuhu wa ta’ala, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, dan supaya engkau beriman kepada takdir baik dan buruk”.

  Rakyat kita bertaruh RM7 juta sehari di kasino Singapura

  NUSAJAYA 19 Nov. - Kerajaan diseru mengambil langkah proaktif bagi mengawal aktiviti rakyat tempatan yang dilaporkan semakin aktif berjudi di kasino negara jiran dengan nilai pertaruhan dianggarkan kira-kira RM7 juta sehari.

  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Pulau Sebatang, Datuk Tee Siew Kiong berkata, dianggarkan seramai 3,000 orang mengunjungi Singapura bagi tujuan berjudi kasino pada setiap hari dengan nilai perbelanjaan minimum RM2,400 seorang.

  "Perbelanjaan mereka ke sana menelan belanja minimum RM2,400 iaitu bersamaan RM7 juta sehari atau RM200 juta sebulan bagi tujuan berjudi," katanya ketika membahaskan Bajet 2011 pada sidang Dewan Undangan Negeri ke-12 di sini hari ini.

  Tambahnya, daripada maklumat yang diperoleh, sebanyak 30 buah bas sehari berulang-alik ke tempat perjudian itu dengan tujuh daripadanya adalah bas yang beroperasi di Singapura.

  "Gejala negatif itu boleh menimbulkan masalah sosial dan keruntuhan institusi keluarga memandangkan terdapat pelancong tempatan yang berjudi sehingga terpaksa berhutang dengan ah long.

  "Malah ada rakyat Malaysia yang bekerja di negara jiran itu menghabiskan duit gaji mereka dan ada yang sanggup mengeluarkan duit simpanan tetap dan menjual harta benda akibat ketagih berjudi," ujarnya.

  Menurutnya, kesan negatif itu turut terpalit kepada negara kerana terdapat aliran wang keluar yang begitu tinggi dan boleh menjejaskan sumber pendapatan peniaga tempatan di negeri ini.

  Katanya, pengusaha sektor pelancongan tempatan juga merungut kerana perniagaan mereka menyusut sehingga 30 peratus akibat kekurangan pelanggan.

  Dalam perbahasan itu juga, Siew Kiong berkata, kerajaan Singapura sendiri telah bertindak menghalang bas yang menjalankan aktiviti tersebut daripada mengambil penumpang dari kawasan perumahan di negara itu.

  Sehubungan itu, beliau mencadangkan kerajaan mengenakan syarat seperti menghalang agensi pelancongan dan bas pelancongan Malaysia daripada menghantar penumpang ke pusat kasino tersebut.

  "Kita tidak mahu perkara ini berterusan kerana ia lebih banyak memberi kesan negatif daripada positif," katanya

  Monday, November 1, 2010

  Pemuda Dan Professor

  Seorang profesor sedang menaiki sampan bersama seorang pemuda untuk menyeberangi sungai. Professor pada ketika itu dalam perjalanan untuk ke Kampung Bunga Berjuntai bagi menyiapkan kajian terbaru beliau.

  Mereka bersembang.

  "Kamu ni tahu membaca ke?" tanya professor kepada anak muda itu.

  "Saya buta huruf tuan. Kerja saya bawa orang seberang sungai je," jawab pemuda itu jujur.

  "Kesian...kamu sudah kehilangan separuh nikmat kehidupan kerana tidak tahu membaca," balas prof.

  Pemuda mendiamkan diri.

  "Kamu ada buat simpanan wang untuk masa depan?" tanya prof lagi.

  "Takde prof," balas pemuda itu ringkas.

  "Ish...ish..kalau begitu, kamu kehilangan separuh lagi nikmat kehidupan. Macam mana kamu nak hidup kalau tidak ada wang simpanan," leter prof.

  Pemuda itu sekali lagi mendiamkan diri. Akur dengan kelemahan diri.

  Tiba-tiba sampan yang mereka naiki bocor. Air mula melimpah masuk ke dalam sampan.

  "Prof...kamu tahu berenang tak," tanya pemuda itu?

  "Tak tahu," jawab Prof kegusaran.

  "Kalau begitu kamu akan kehilangan seluruh kehidupan kamu," jawab pemuda.

  Cerita ini cukup bermakna. Ringkas tapi padat.

  Setiap orang itu ada kebijaksanaan dan kelebihannya. Kecerdikan seseorang dalam suatu perkara tidak akan menjamin kecerdikannya dalam semua perkara. Maksudnya, seorang doktor adalah orang yang paling pintar di hospital tetapi mereka bukanlah hero jika mereka bertugas di kilang Maggi. Malah fungsi mereka sangat terhad. Pastinya tidak mampu hendak dibuat ujian darah ke atas maggi seandainya didapati maggi berkenaan sakit(rosak).

  Yang hendak ditekankan di sini adalah keperluan kita semua untuk saling memberi. Setiap orang dikurniakan idea yang berbeza, maka kita jadikan perbezaan itu sebagai satu rahsia kejayaan bukannya satu kelemahan.Cuma kadang-kadang di kalangan kita, ada yang malu untuk bersuara. Takut ideanya dikritik. Takut ideanya ditolak. Mungkin mereka belum faham apa beza 'Cadangan vs Arahan'.

  Akhir kata, mutiara kata untuk hari ini : Cantiknya pelangi adalah kerana warnanya yang pelbagai.

  - Artikel iluvislam.com

  Kehebatan Perkataan 'Tolong' dan 'Terima Kasih'!

  "Can you press for me level 7... Please," Pinta seorang kiwi (orang New Zealand), semasa kami berada di dalam lif di perpustakaan universiti.

  "Sure!" Saya membalas, sambil jari menekan butang di lif.

  "Cheers!" Dia membalas.

  Dalam satu kejadian lain,

  "Excuse me, can you take that for me. Please.." Pinta seorang makcik.

  "Which one? This one?" Sambil memegang tin dan menunjukkan kepada makcik yang meminta.

  "Yup. Thank you so much, my love!" Oh, hati berbunga, kerana dipanggil 'love'!Sweet lah makcik ni~

  Saya bukanlah seorang yang terlalu 'alert', tetapi untuk masa-masa yang tertentu, telinga saya menangkap setiap butir bicara yang dikeluarkan oleh orang sekeliling. Kemudian, saya berfikir dan menilai, lantas belajar tentang erti kehidupan.

  *****

  Dalam situasi lain, dengan latar masyarakat yang berbeza.

  "Mimi, ambil kan buku atas meja," Saya berhenti sekejap. Otak ligat berfikir, memproses ayat yang dikeluarkan oleh rakan sebentar tadi.

  Saya diam. Badan bergerak menuju ke arah meja untuk mengambil buku.

  "Mimi, buka pintu rumah," Nadanya biasa sahaja. Tiada nada marah, mahupun mengarah. Saya diam. Kad rumah dikeluarkan, pintu dibuka.

  Hati memberontak, mahu juga berkata tentang apa yang saya rasa pada kawan sekeliling. Masa senggang yang ada saya ambil untuk membuat perbincangan, dengan harapan sahabat boleh berfikir tentangnya.

  "Ijan, perasan tak sesetengah orang ni suka 'memerintah'," Saya memulakan bicara.

  "Macam mana?", Dia menyoal untuk mengetahui.

  "Kita selalu perasan, kawan-kawan kita jarang nak guna perkataan 'tolong'. Terutama apabila mahukan orang lain membuat sesuatu untuknya. Semua pun nak beri arahan,"

  "Kita selalu perasan jugak, kiwi-kiwi kat sini, kalau nak minta tolong daripada orang lain, mesti mereka akan gunakan perkataan, "Please". Kalau tak di awal ayat pun, di akhir ayat mereka pasti akan guna juga perkataan "Please" tu."

  Ego kah diri, sebab tak mahu 'diarah'? Bukan. Cuma, merasakan bahawa perkataan yang keluar itu memainkan peranan yang penting dalam menggambarkan si pengeluar perkataan tersebut.

  Bukankah tujuannya mahu meminta 'tolong'? Tidak terlalu berat atau susah rasanya untuk menggunakan perkataan 'tolong' tersebut.

  Bukankah perkataan 'tolong' itu juga menunjukkan rasa rendah diri. Rendah diri kerana diri sendiri tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita bertindak untuk meminta bantuan dan pertolongan daripada orang lain.

  Manusia, tiada yang sempurna, malah manusia perlu untuk hidup dalam komuniti supaya setiap kelemahan yang ada di dalam diri individu mampu ditampung oleh individu yang lain.

  "Eh, dah lah nak minta tolong orang. Kemudian nak mengarah pula." Detik dia di dalam hati apabila diminta untuk 'tolong' mengambilkan sesuatu. Sedangkan bukanlah dia sedang di'arah' pun, cuma struktur ayat yang keluar menyebabkan dia rasa seperti sedang diarah. Sedangkan, kalau difikir kan pun, tiadalah kawan itu mahu 'mengarah' pun.

  Lagi teruk keadaannya apabila permintaan telah dipenuhi, 'terima kasih' tidak dilafazkan.

  Terima kasih itu sebagai tanda penghargaan kepada yang telah membantu. Kadang-kadang yang membantu tidaklah mengharapkan sangat perkataan tersebut, tetapi, bukankah itu adab?

  Orang berbudi, kita berbahasa..kan?

  Tahun lepas banyak turning point kepada diri. Salah satunya adalah insiden yang berlaku semasa perjalanan ke universiti, dengan menaiki bas.

  Rakan saya membayar tambang bas kepada pakcik pemandu. Dikatakannya, "University."Seperti biasa, mukanya sentiasa tersenyum, sambil tangan menghulur syiling bernilai NZD1.50. Pakcik tersebut berkata, "Sorry?" Sambil air mukanya berubah. Rakan saya mengulang perkataan yang sama, "University." Pakcik tersebut,"Again?"

  Ketika itu saya sudah mulai rasa pelik. Di dalam hati, "Eh, teruk sangat ke slang kitorang sampaikan sebut 'university' pun pakcik tu tak dapat nak identify?"

  Rakan saya menyebut lagi, "University." Air mukanya tetap tidak berubah, tetap tersenyum. Kemudian, pakcik itu menyebut, "Rude!" Raut mukanya seperti marah, sambil mengambil duit yang dihulurkan oleh rakan tersebut.

  Sepanjang dalam perjalanan ke universiti, kami berfikir, kenapa pakcik tersebut marah? Apa yang kami buat?

  Lantas, Allah SWT datangkan pengajarannya. Rakan saya berkata, "Mesti sebab kita tak guna perkataan 'please'.

  Kalau tak, takkan lah pakcik tu kata 'rude!' tiba-tiba."

  Astaghfirullahal'azim. Saya terdiam, memandang ke luar tingkap, sambil berfikir. Berfikir dan bersyukur diatas tunjuk ajar yang telah diberikan oleh Allah SWT.

  Hati terdetik, "Mereka ni ada nilai-nilai baik yang diamalkan dalam kehidupan seharian, bukanlah mereka Islam pun. Tetapi, mereka tahu dan amalkan nilai dan adab."

  Allahu akbar~ Terima kasih kepada pakcik pemandu bas yang telah 'mengajar' kami nilai dan adab. Hati terasa lembut, tiada langsung rasa mahu marah kerana perkataan "Rude!" yang dikeluarkan.

  Marah tiada, tapi terkejut. Langsung, bersyukur kepada Allah SWT yang mahu kami tahu dan belajar tentang erti hidup. Erti hidup yang sebenarnya perlu kepada adab dan nilai hormat kepada orang sekeliling yang telah memberi khidmat dan bantuan.

  Jangan ditinggalkan perkataan 'Tolong' dan 'Terima Kasih' dalam hidup sehari-hari! Hakikatnya, kita lemah. Paling tidak pun, kepada Allah SWT perlu untuk kita meminta!

  Manners are not born with us, they are acquired.